Електронното обучение и LMS

e-learning

Е-learning или още Електронно обучение представлява електронен процес за усвояване на знания с помощта на цифрови технологии в реално време, чрез който се оптимизира продължителността и себестойността на обучението.

Електронното обучение изисква използването на технологични стандарти, които дефинират взаимодействието между e-learning съдържанието и системите за управление на обучението (LMS). Тези стандарти унифицират интеракцията с учебното съдържание, както и извличането на данни при провеждането на тестове, така че веднъж създадени, материалите за електронно обучение да се използват в различни LMS системи.

e-learning

LMS системите представляват софтуерен продукт, с помощта на който преподавателите могат да представят интерактивни учебни материали на своите курсисти и да изпитват степента на усвояването на знания в реално време.

SCORM и AICC представляват международни технологични стандарти за провеждането на дейности, обезпечаващи нуждите на електронното обучение. Strix LMS поддържа всички версии на двата стандарта.

SCORM

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) или още референтен модел на преносимите обекти със съдържание, представлява набор от технически стандарти за изграждане на софтуерни продукти за електронно обучение. SCORM дефинира техническата инфраструктура, която разработчиците използват, за да изградят софтуер, предназначен за управление и презентиране на учебното съдържание.

Що се отнася до нуждите на електронното обучение, моделът SCORM се разглежда като индустриален стандарт за оперативна съвместимост. Той определя как онлайн учебното съдържание и системите за управление на обучението да комуникират помежду си. SCORM е технически стандарт и не влияе по никакъв начин на педагогическата дейност.

AICC

AICC (Aviation Industry Computer-based training Committee) представлява спецификация за e-learning съдържание, разработена от едноименната Комисия за Kомпютърно-базирано обучение на Авиационната Индустрия. Развитието на тази спецификация е преустановено, но поради надеждността ѝ, много организации я предпочитат и използват, затова Strix LMS е проектирана, така че да приема и работи с AICC-съвместимо съдържание. AICC разполага с възприемчив HTTP базиран уеб-интерфейс (HACP), приет като устойчива алтернатива на SCORM, затова е предпочитан при работа с e-learning ресурси, които се хостват на отдалечени уеб-сървъри.